mobile navigation

O Firmie

Zaopatrujemy fabryki cegieł w Niemczech i innych krajach europejskich w nowy potencjał surowcowy. Już wiele lat temu zauważyliśmy, że procesy wydobywania surowców są coraz trudniejsze, a nawet niemożliwe.

Przyszłość surowców dla przemysłu cegieł i płytek przechodzi szybkie zmiany, które aktywnie pomagamy kształtować. We współpracy ze znanymi firmami opracowaliśmy coraz lepsze strategie przekształcania drobnej nadwyżki potencjału w surowce ceramiczne. W tym niezbędna logistyka i kontrola jakości.

Na styku geologii i ceramiki oferujemy badania złóż, optymalizację masy i testy przydatności technologii ceramicznej. Tradycyjnym celem naszego laboratorium jest wykonywanie i interpretacja badań mineralogicznych gliny.